วิธีการสั่งซื้อ
สิทธิประโยขน์สมาชิก
ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
วิธีการชำระเงิน
วิธีการส่งสินค้า
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเราทีมงานเราผ่าน Certified Worldwide
HPE Gold Partner Certified
HP Certificate Partner FY16


DELLEMC Partner Certified
DELLEMC Platinum Partner

Microsoft Certified (MCSA) Microsoft Certified Solutions Associate

VMware Certified (VCP) VMware Certified Professional 5

Microsoft Silver Partner MidMarket Solution Provider Cisco Partner

VMware Partner
  Training AD Configuring and Troubleshooting Windows Server 2019 AD [P/N TR-AD001]
DataSheet Training

     
ราคาปกติ   15,000.00
ราคาพิเศษ   9,000.00
รวมภาษี   9,630.00
ลดไป   40.00 %
POINT   180.00
Configuring and Troubleshooting - Windows Server 2019 Active Directory Domain Services
2 Full Day Training (9:00 - 16:00)
Module 1: Introducing Active Directory Domain Services (AD DS)
Module 2: Secure and Efficient Administration of Active Directory
Module 3: Manage Oganization Unit OU AND Manage Users
Module 4: Manage Groups
Module 5: Support Computer Accounts
Module 6: Managing Access to Resources in Active Directory Domain Services
Module 7: Implement a Group Policy Infrastructure
Module 8: Manage Sites and Active Directory Replication
Module 9: Managing Multiple Domains and Forests
Module 10: Maintain Active Directory AND Operations Master Roles

Free : อาหารกลางวัน + 2 Break

เหมาะกับ : บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาและต้องการ Config Active Directory & GroupPolicy อย่างละเอียด
More Info Customize & Buy
  Training Implementing Clustering Server 2019 File Server AND Network Load Balancing [P/N TR-Cluster001]


     
ราคาปกติ   15,000.00
ราคาพิเศษ   9,000.00
รวมภาษี   9,630.00
ลดไป   40.00 %
POINT   180.00
Training Implementing Clustering Server 2019 File Server AND Network Load Balancing
1 Full Day Training (9:00 - 16:00)
Module 1: Configuring Failover Clustering
- What is High Availability?
- New Failover Clustering in Windows Server 2019
- Failover Cluster Components
- What is a Quorum?
- Quorum Modes in Windows Server 2019
- Hardware Requirements for Configuring Failover Cluster
- Network Requirements for Configuring Failover Cluster
- Infrastructure Requirements for Configuring for Failover Cluster
- Software Requirements for Configuring Failover Cluster
- What is Validating and Configuring
- Cluster Resources and Services Dependency
- Cluster Aware Updating
- Manage and Monitor Failover Cluster

LAB: Configuring Failover Clustering File Server

Module 2 Configuring Network Load Balancing
- What is Network Load Balancing?
- Software NLB Vs Hardware NLB
- Network Load Balancing Requirement
- How NLB Works
- Mode Considerations for NLB
- Windows NLB vs. DNS round robin
- Considerations for Upgrading NLB

LAB: Configuring Network Load Balancing

รวมอาหารเที่ยง + Coffee Break 2 Break + ที่จอดรถ

พิเศษสุด!!! โปรโมชั่น 1 แถม 1 Cluster File Server+ Cluster SQL (TR-Cluster001 + TR-Cluster002) ในราคา 15,000 บาท


เหมาะกับ : บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาและต้องการ Config Cluster Windows 2012 R2 (NLB,File Server,Hyper-V Cluster,Cluster SQL) และมีพื้นฐาน Windows 2008R2 หรือ Windows2012 มาก่อน
More Info Customize & Buy
  Training Installing and Configuring Hyper-V Server With Veeam Backup [P/N TR-HyperVeeam]


     
ราคาปกติ   30,000.00
ราคาพิเศษ   9,000.00
รวมภาษี   9,630.00
ลดไป   70.00 %
POINT   180.00
6 0 6 4
Installing and Configuring Hyper-V Server With Veeam Backup
2 Full Day Training (9:00 - 16:00)
Installing and Configuring the Hyper-V Server Windows 2019 (1 Day)
Installing and Configuling Veeam Backup (1 DAY)

Free : อาหารกลางวัน + 2 Break

เหมาะกับ : ผู้มีพื้นฐาน Windows Server มาก่อน
More Info Customize & Buy
  Training Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 [P/N TR-Exchange001]
DataSheet Training

     
ราคาปกติ   15,000.00
ราคาพิเศษ   9,000.00
รวมภาษี   9,630.00
ลดไป   40.00 %
POINT   180.00
Training Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013
2 Full Day Training (9:00 - 16:00)
Module 1: Deploying and Managing Microsoft Exchange Server 2013
Module 2: Planning and Configuring Mailbox Servers
Module 3: Managing Recipient Objects
Module 4: Planning and Deploying Client Access Servers
Module 5: Planning and Configuring Messaging Client Connectivity
Module 6: Planning and Implementing High Availability (DAG)

Free : อาหารกลางวัน + 2 Break
More Info Customize & Buy
  Training Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2016-2019 [P/N TR-Exchange002]
DataSheet Training

     
ราคาปกติ   15,000.00
ราคาพิเศษ   9,000.00
รวมภาษี   9,630.00
ลดไป   40.00 %
POINT   180.00
Training Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2016-2019
2 Full Day Training (9:00 - 16:00)
Module 1: Deploying and Managing Microsoft Exchange Server 2016/2019
Module 2: Planning and Configuring Mailbox Servers
Module 3: Managing Recipient Objects
Module 4: Planning and Deploying Client Access Servers
Module 5: Planning and Configuring Messaging Client Connectivity
Module 6: Planning and Implementing High Availability (DAG)

Free : อาหารกลางวัน + 2 Break
More Info Customize & Buy
  Training Configuring and Troubleshooting - Windows Server 2019 Network Infrastructure [P/N TR-DNS-NetworkInfra]
DataSheet Training

     
ราคาปกติ   15,000.00
ราคาพิเศษ   9,000.00
รวมภาษี   9,630.00
ลดไป   40.00 %
POINT   180.00
Configuring and Troubleshooting - Windows Server 2019 Network Infrastructure
2 Full Day Training (9:00 - 16:00)
Module 1: Implementing Dynamic Host Configuration Protocol
Module 2: Implementing DNS
Module 3: Implementing File and Print Services
Module 4: Optimizing File Services

Free : อาหารกลางวัน + 2 Break

เหมาะกับ : บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาและต้องการ DHCP & DNS AND File Server อย่างละเอียด
More Info Customize & Buy
  Training AD Fix and Advance Troubleshooting Windows Server AD [P/N TR-AD002]
DataSheet Training

     
ราคาปกติ   30,000.00
ราคาพิเศษ   15,000.00
รวมภาษี   16,050.00
ลดไป   50.00 %
POINT   300.00
5 0 5 15
Training AD Fix and Advance Troubleshooting Windows Server AD
1 Full Day Training (9:00 - 16:00)
Module 1: วิธีการดูแล Active Directory และการจัดการ Operations Master Roles
• Lesson 1: วิธีการต่างๆ ในการดูแล Active Directory
• Lesson 2: วิธีการจัดการ Operations Master Roles
Lab : Transfer Operations Master Roles
• Exercise 1: Transfer Operations Master Roles
• Exercise 2: Backup System state
Module 2: วิธีการแก้ปัญหา Active Directory พังเสียหายทุกรุปแบบ
• Lesson 1: วิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหา Active Directory
Lab : วิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหา Active Directory
• Exercise 1: วิธีการแก้ปัญหา Active Directory

รวมอาหารเที่ยง + Coffee Break 2 Break + ที่จอดรถ

พิเศษสุด!!! โปรโมชั่น 1 แถม 1 Migrate AD + AD Advance (TR-AD003 +TR-AD002 ) ในราคา 15,000 บาท


เหมาะกับ : คนที่ผ่าน TR-AD001 มีพื้นฐานด้าน Active Directory และ Windows Server เป็นอย่างดี
More Info Customize & Buy
  Training AD Planning and Implementing Migration Domain Controllers [P/N TR-AD003]
DataSheet Training

     
ราคาปกติ   30,000.00
ราคาพิเศษ   15,000.00
รวมภาษี   16,050.00
ลดไป   50.00 %
POINT   300.00
1 0 1 9
Module 1: Migrating Active Directory Directory Service
This module explains how to upgrade and migrate Active Directory directory service from Domain Controllers to Windows Server 2019
Lessons
•Lesson 1: Overview of Upgrading Windows Server 2019 Active Directory
•Lesson 2: Upgrading Domain Controllers to Windows Server 2012 R2
Lab : Migrating Active Directory
•Exercise 1: Preparing the Existing Forest
•Exercise 2: Deploying a Windows Server 2012 R2 DC
•Exercise 3: Removing Legacy Domain Controllers
•Exercise 4: Enabling New Active Directory Features
After completing this module, students will be able to:
•Describe the considerations and changes resulting from the Active Directory upgrade.
•Upgrade a legacy forest.


Module 2 Maintain Active Directory AND Operations Master Roles
This module explains how Transfer Operations Master Roles After Migration
Lessons
•Lesson 1: Overview of Upgrading Windows Server 2019 Active Directory
•Lesson 2: Overview Operations Masters.
Lab : Transfer Operations Master Roles
•Exercise 1: Identify Operations Masters.
•Exercise 2: Transfer Operations Master Roles
•Exercise 3: Removing Legacy Domain Controllers

รวมอาหารเที่ยง + Coffee Break 2 Break + ที่จอดรถ

พิเศษสุด!!! โปรโมชั่น 1 แถม 1 Migrate AD + AD Advance (TR-AD003 +TR-AD002 ) ในราคา 15,000 บาท


บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาและต้องการ Config Migration Domain Controllers to Windows Server 2019
More Info Customize & Buy
  Training Installing and Configuring Hyper-V Solution (Cluster and Replica) [P/N TR-HYPERV]
DataSheet Training

     
ราคาปกติ   30,000.00
ราคาพิเศษ   15,000.00
รวมภาษี   16,050.00
ลดไป   50.00 %
POINT   300.00
1 0 1 3
2 Full Day Training (9:00 - 16:00)
Module 1: Evaluating the Environment for Virtualization
Module 2: Installing and Configuring the Hyper-V Server Role
Module 3: Creating and Managing Virtual Hard Disks, Virtual Machines and Checkpoints
Module 4: Creating and Configuring Virtual Machine Networks
Module 5: Virtual Machine Movement and Hyper-V Replica
Module 6: Implementing Failover Clustering with Hyper-V

รวมอาหารเที่ยง + Coffee Break 2 Break + ที่จอดรถ
More Info Customize & Buy
  Training Implementing Clustering Server 2019 SQL Database [P/N TR-Cluster002]


     
ราคาปกติ   25,000.00
ราคาพิเศษ   15,000.00
รวมภาษี   16,050.00
ลดไป   40.00 %
POINT   300.00
Training Implementing Clustering Server 2019 SQL Database
1 Full Day Training (9:00 - 16:00)
Module 1: Configuring Failover Clustering
- What is High Availability?
- New Failover Clustering in Windows Server 2019
- Failover Cluster Components
- What is a Quorum?
- Quorum Modes in Windows Server 2019
- Hardware Requirements for Configuring Failover Cluster
- Network Requirements for Configuring Failover Cluster
- Infrastructure Requirements for Configuring for Failover Cluster
- Software Requirements for Configuring Failover Cluster
- What is Validating and Configuring
- Cluster Resources and Services Dependency
- Cluster Aware Updating
- Manage and Monitor Failover Cluster

LAB: Configuring Failover Clustering SQL Database

รวมอาหารเที่ยง + Coffee Break 2 Break + ที่จอดรถ

พิเศษสุด!!! โปรโมชั่น 1 แถม 1 Cluster File Server+ Cluster SQL (TR-Cluster001 + TR-Cluster002) ในราคา 15,000 บาท


เหมาะกับ : บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาและต้องการ Config Cluster Windows 2012 R2 (NLB,File Server,Hyper-V Cluster, Cluster SQL) และมีพื้นฐาน Windows 2008R2 หรือ Windows2012 มาก่อน
More Info Customize & Buy
  Training Fix and Troubleshooting Exchange Advance [P/N TR-Exchange003]
DataSheet Training

     
ราคาปกติ   25,000.00
ราคาพิเศษ   15,000.00
รวมภาษี   16,050.00
ลดไป   40.00 %
POINT   300.00
คอร์ส แก้ปัญหา EXCHANGE Advance พังเสียหายทุกรุปแบบ
2 Full Day Training (9:00 - 16:00)
Module 1: วิธีการดูแลจัดการ Exchange และการจัดการและต่ออายุ Cert ของ Exchange
Module 2: วิธีการแก้ปัญหาและกู้ Exchange Advance

Free : อาหารกลางวัน + 2 Break

เหมาะกับ : บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาและต้องการแก้ปัญหา EXCHANGE Advance และ ผ่านการอบรม Windows Server 2008R2 หรือ Windows Server 2012 มาแล้ว
More Info Customize & Buy
 
Home Product Service Solution Partner / Affiliate Support About Us Community
Privacy Policy Terms of Service Copyright/IP Policy