วิธีการสั่งซื้อ
สิทธิประโยขน์สมาชิก
ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
วิธีการชำระเงิน
วิธีการส่งสินค้า
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเราทีมงานเราผ่าน Certified Worldwide
HPE Gold Partner Certified
HP Certificate Partner FY16


DELLEMC Partner Certified
DELLEMC Platinum Partner


IBM System X Certified
IBM System X Certified

Microsoft Certified (MCSA) Microsoft Certified Solutions Associate

VMware Certified (VCP) VMware Certified Professional 5

Microsoft Silver Partner MidMarket Solution Provider Cisco Partner

VMware Partner
  Training AD Configuring and Troubleshooting Windows Server 2019 AD [P/N TR-AD001]
DataSheet Training

     
ราคาปกติ   15,000.00
ราคาพิเศษ   9,000.00
รวมภาษี   9,630.00
ลดไป   40.00 %
POINT   180.00
Configuring and Troubleshooting - Windows Server 2019 Active Directory Domain Services
2 Full Day Training (9:00 - 16:00)
Module 1: Introducing Active Directory Domain Services (AD DS)
Module 2: Secure and Efficient Administration of Active Directory
Module 3: Manage Oganization Unit OU AND Manage Users
Module 4: Manage Groups
Module 5: Support Computer Accounts
Module 6: Managing Access to Resources in Active Directory Domain Services
Module 7: Implement a Group Policy Infrastructure
Module 8: Manage Sites and Active Directory Replication
Module 9: Managing Multiple Domains and Forests
Module 10: Maintain Active Directory AND Operations Master Roles

Free : อาหารกลางวัน + 2 Break

เหมาะกับ : บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาและต้องการ Config Active Directory & GroupPolicy อย่างละเอียด
More Info Customize & Buy
  Training Implementing Clustering Server 2019 File Server AND Network Load Balancing [P/N TR-Cluster001]


     
ราคาปกติ   15,000.00
ราคาพิเศษ   9,000.00
รวมภาษี   9,630.00
ลดไป   40.00 %
POINT   180.00
Training Implementing Clustering Server 2019 File Server AND Network Load Balancing
1 Full Day Training (9:00 - 16:00)
Module 1: Configuring Failover Clustering
- What is High Availability?
- New Failover Clustering in Windows Server 2019
- Failover Cluster Components
- What is a Quorum?
- Quorum Modes in Windows Server 2019
- Hardware Requirements for Configuring Failover Cluster
- Network Requirements for Configuring Failover Cluster
- Infrastructure Requirements for Configuring for Failover Cluster
- Software Requirements for Configuring Failover Cluster
- What is Validating and Configuring
- Cluster Resources and Services Dependency
- Cluster Aware Updating
- Manage and Monitor Failover Cluster

LAB: Configuring Failover Clustering File Server

Module 2 Configuring Network Load Balancing
- What is Network Load Balancing?
- Software NLB Vs Hardware NLB
- Network Load Balancing Requirement
- How NLB Works
- Mode Considerations for NLB
- Windows NLB vs. DNS round robin
- Considerations for Upgrading NLB

LAB: Configuring Network Load Balancing

รวมอาหารเที่ยง + Coffee Break 2 Break + ที่จอดรถ

พิเศษสุด!!! โปรโมชั่น 1 แถม 1 Cluster File Server+ Cluster SQL (TR-Cluster001 + TR-Cluster002) ในราคา 15,000 บาท


เหมาะกับ : บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาและต้องการ Config Cluster Windows 2012 R2 (NLB,File Server,Hyper-V Cluster,Cluster SQL) และมีพื้นฐาน Windows 2008R2 หรือ Windows2012 มาก่อน
More Info Customize & Buy
  Training Installing and Configuring Hyper-V Server With Veeam Backup [P/N TR-HyperVeeam]


     
ราคาปกติ   30,000.00
ราคาพิเศษ   9,000.00
รวมภาษี   9,630.00
ลดไป   70.00 %
POINT   180.00
6 0 6 4
Installing and Configuring Hyper-V Server With Veeam Backup
2 Full Day Training (9:00 - 16:00)
Installing and Configuring the Hyper-V Server Windows 2019 (1 Day)
Installing and Configuling Veeam Backup (1 DAY)

Free : อาหารกลางวัน + 2 Break

เหมาะกับ : ผู้มีพื้นฐาน Windows Server มาก่อน
More Info Customize & Buy
  Training Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 [P/N TR-Exchange001]
DataSheet Training

     
ราคาปกติ   15,000.00
ราคาพิเศษ   9,000.00
รวมภาษี   9,630.00
ลดไป   40.00 %
POINT   180.00
Training Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013
2 Full Day Training (9:00 - 16:00)
Module 1: Deploying and Managing Microsoft Exchange Server 2013
Module 2: Planning and Configuring Mailbox Servers
Module 3: Managing Recipient Objects
Module 4: Planning and Deploying Client Access Servers
Module 5: Planning and Configuring Messaging Client Connectivity
Module 6: Planning and Implementing High Availability (DAG)

Free : อาหารกลางวัน + 2 Break
More Info Customize & Buy
  Training Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2016-2019 [P/N TR-Exchange002]
DataSheet Training

     
ราคาปกติ   15,000.00
ราคาพิเศษ   9,000.00
รวมภาษี   9,630.00
ลดไป   40.00 %
POINT   180.00
Training Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2016-2019
2 Full Day Training (9:00 - 16:00)
Module 1: Deploying and Managing Microsoft Exchange Server 2016/2019
Module 2: Planning and Configuring Mailbox Servers
Module 3: Managing Recipient Objects
Module 4: Planning and Deploying Client Access Servers
Module 5: Planning and Configuring Messaging Client Connectivity
Module 6: Planning and Implementing High Availability (DAG)

Free : อาหารกลางวัน + 2 Break
More Info Customize & Buy
  Training Configuring and Troubleshooting - Windows Server 2019 Network Infrastructure [P/N TR-DNS-NetworkInfra]
DataSheet Training

     
ราคาปกติ   15,000.00
ราคาพิเศษ   9,000.00
รวมภาษี   9,630.00
ลดไป   40.00 %
POINT   180.00
Configuring and Troubleshooting - Windows Server 2019 Network Infrastructure
2 Full Day Training (9:00 - 16:00)
Module 1: Implementing Dynamic Host Configuration Protocol
Module 2: Implementing DNS
Module 3: Implementing File and Print Services
Module 4: Optimizing File Services

Free : อาหารกลางวัน + 2 Break

เหมาะกับ : บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาและต้องการ DHCP & DNS AND File Server อย่างละเอียด
More Info Customize & Buy
  Training AD Fix and Advance Troubleshooting Windows Server AD [P/N TR-AD002]
DataSheet Training

     
ราคาปกติ   30,000.00
ราคาพิเศษ   15,000.00
รวมภาษี   16,050.00
ลดไป   50.00 %
POINT   300.00
5 0 5 15
Training AD Fix and Advance Troubleshooting Windows Server AD
1 Full Day Training (9:00 - 16:00)
Module 1: วิธีการดูแล Active Directory และการจัดการ Operations Master Roles
• Lesson 1: วิธีการต่างๆ ในการดูแล Active Directory
• Lesson 2: วิธีการจัดการ Operations Master Roles
Lab : Transfer Operations Master Roles
• Exercise 1: Transfer Operations Master Roles
• Exercise 2: Backup System state
Module 2: วิธีการแก้ปัญหา Active Directory พังเสียหายทุกรุปแบบ
• Lesson 1: วิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหา Active Directory
Lab : วิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหา Active Directory
• Exercise 1: วิธีการแก้ปัญหา Active Directory

รวมอาหารเที่ยง + Coffee Break 2 Break + ที่จอดรถ

พิเศษสุด!!! โปรโมชั่น 1 แถม 1 Migrate AD + AD Advance (TR-AD003 +TR-AD002 ) ในราคา 15,000 บาท


เหมาะกับ : คนที่ผ่าน TR-AD001 มีพื้นฐานด้าน Active Directory และ Windows Server เป็นอย่างดี
More Info Customize & Buy
  Training AD Planning and Implementing Migration Domain Controllers [P/N TR-AD003]
DataSheet Training

     
ราคาปกติ   30,000.00
ราคาพิเศษ   15,000.00
รวมภาษี   16,050.00
ลดไป   50.00 %
POINT   300.00
1 0 1 9
Module 1: Migrating Active Directory Directory Service
This module explains how to upgrade and migrate Active Directory directory service from Domain Controllers to Windows Server 2019
Lessons
•Lesson 1: Overview of Upgrading Windows Server 2019 Active Directory
•Lesson 2: Upgrading Domain Controllers to Windows Server 2012 R2
Lab : Migrating Active Directory
•Exercise 1: Preparing the Existing Forest
•Exercise 2: Deploying a Windows Server 2012 R2 DC
•Exercise 3: Removing Legacy Domain Controllers
•Exercise 4: Enabling New Active Directory Features
After completing this module, students will be able to:
•Describe the considerations and changes resulting from the Active Directory upgrade.
•Upgrade a legacy forest.


Module 2 Maintain Active Directory AND Operations Master Roles
This module explains how Transfer Operations Master Roles After Migration
Lessons
•Lesson 1: Overview of Upgrading Windows Server 2019 Active Directory
•Lesson 2: Overview Operations Masters.
Lab : Transfer Operations Master Roles
•Exercise 1: Identify Operations Masters.
•Exercise 2: Transfer Operations Master Roles
•Exercise 3: Removing Legacy Domain Controllers

รวมอาหารเที่ยง + Coffee Break 2 Break + ที่จอดรถ

พิเศษสุด!!! โปรโมชั่น 1 แถม 1 Migrate AD + AD Advance (TR-AD003 +TR-AD002 ) ในราคา 15,000 บาท


บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาและต้องการ Config Migration Domain Controllers to Windows Server 2019
More Info Customize & Buy
  Training Installing and Configuring Hyper-V Solution (Cluster and Replica) [P/N TR-HYPERV]
DataSheet Training

     
ราคาปกติ   30,000.00
ราคาพิเศษ   15,000.00
รวมภาษี   16,050.00
ลดไป   50.00 %
POINT   300.00
1 0 1 3
2 Full Day Training (9:00 - 16:00)
Module 1: Evaluating the Environment for Virtualization
Module 2: Installing and Configuring the Hyper-V Server Role
Module 3: Creating and Managing Virtual Hard Disks, Virtual Machines and Checkpoints
Module 4: Creating and Configuring Virtual Machine Networks
Module 5: Virtual Machine Movement and Hyper-V Replica
Module 6: Implementing Failover Clustering with Hyper-V

รวมอาหารเที่ยง + Coffee Break 2 Break + ที่จอดรถ
More Info Customize & Buy
  Training Implementing Clustering Server 2019 SQL Database [P/N TR-Cluster002]


     
ราคาปกติ   25,000.00
ราคาพิเศษ   15,000.00
รวมภาษี   16,050.00
ลดไป   40.00 %
POINT   300.00
Training Implementing Clustering Server 2019 SQL Database
1 Full Day Training (9:00 - 16:00)
Module 1: Configuring Failover Clustering
- What is High Availability?
- New Failover Clustering in Windows Server 2019
- Failover Cluster Components
- What is a Quorum?
- Quorum Modes in Windows Server 2019
- Hardware Requirements for Configuring Failover Cluster
- Network Requirements for Configuring Failover Cluster
- Infrastructure Requirements for Configuring for Failover Cluster
- Software Requirements for Configuring Failover Cluster
- What is Validating and Configuring
- Cluster Resources and Services Dependency
- Cluster Aware Updating
- Manage and Monitor Failover Cluster

LAB: Configuring Failover Clustering SQL Database

รวมอาหารเที่ยง + Coffee Break 2 Break + ที่จอดรถ

พิเศษสุด!!! โปรโมชั่น 1 แถม 1 Cluster File Server+ Cluster SQL (TR-Cluster001 + TR-Cluster002) ในราคา 15,000 บาท


เหมาะกับ : บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาและต้องการ Config Cluster Windows 2012 R2 (NLB,File Server,Hyper-V Cluster, Cluster SQL) และมีพื้นฐาน Windows 2008R2 หรือ Windows2012 มาก่อน
More Info Customize & Buy
  Training Fix and Troubleshooting Exchange Advance [P/N TR-Exchange003]
DataSheet Training

     
ราคาปกติ   25,000.00
ราคาพิเศษ   15,000.00
รวมภาษี   16,050.00
ลดไป   40.00 %
POINT   300.00
คอร์ส แก้ปัญหา EXCHANGE Advance พังเสียหายทุกรุปแบบ
2 Full Day Training (9:00 - 16:00)
Module 1: วิธีการดูแลจัดการ Exchange และการจัดการและต่ออายุ Cert ของ Exchange
Module 2: วิธีการแก้ปัญหาและกู้ Exchange Advance

Free : อาหารกลางวัน + 2 Break

เหมาะกับ : บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาและต้องการแก้ปัญหา EXCHANGE Advance และ ผ่านการอบรม Windows Server 2008R2 หรือ Windows Server 2012 มาแล้ว
More Info Customize & Buy
 
Home Product Service Solution Partner / Affiliate Support About Us Community
Privacy Policy Terms of Service Copyright/IP Policy