วิธีการสั่งซื้อ
สิทธิประโยขน์สมาชิก
ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
วิธีการชำระเงิน
วิธีการส่งสินค้า
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา

DELLEMC Partner Certified
DELLEMC Platinum Partner


HPE Gold Partner Certified
HP Certificate Partner FY16

  FortiGate 40F Firewall [P/N FG-40F-BDL-950-12]
DataSheet FortiGate
     
ราคาปกติ   31,700.00
ราคาพิเศษ   20,800.00
รวมภาษี   22,256.00
ลดไป   34.38 %
POINT   416.00
Performance
- IPS Throughput 2 1Gbps
- NGFW Throughput 2,4 800Mbps
- Threat Protection Throughput 2,5 600Mbps
- Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP packets) 5/5/5Gbps
- Firewall Latency (64 byte, UDP packets) 2.97μs
- Firewall Throughput (Packets Per Second) 7.5Mpps
Interface Hardware
- GE RJ45 WAN / DMZ Ports x 1
- GE RJ45 Internal Ports x 3
- GE RJ45 FortiLink Ports (Default) x 1
- USB Ports x 1
- Console (RJ45) x 1

Include
1Yr Hardware plus 24x7 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
ไม่รวมค่า ติดตั้ง
More Info Customize & Buy
  FortiGate 50E Firewall [P/N FG-50E-BDL-950-12]
DataSheet FortiGate
     
ราคาปกติ   31,450.00
ราคาพิเศษ   22,700.00
รวมภาษี   24,289.00
ลดไป   27.82 %
POINT   454.00
FortiGate 50E Firewall
Performance
- IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) 1 : 800 / 270 Mbps
- NGFW Throughput 4 : 220 Mbps
- Threat Protection Throughput 5 : 160 Mbps
- Firewall Throughput : 2.5 Gbps
- Firewall Latency 64 byte UDP packets) : 180 μs
- Firewall Throughput (Packets Per Second) : 375 Kpps
Interface Hardware
- GE RJ45 Switch Ports : 5
- GE RJ45 WAN Ports : 2
- USB Ports : 1
- Console (RJ45) : 1
Dimensions Height x Width x Length (inches) : 1.44 x 8.52 x 5.5
Weight : 0.914 kg

Include
1Yr Hardware plus 24x7 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
ไม่รวมค่า ติดตั้ง
More Info Customize & Buy
  FortiGate 60E Firewall [P/N FG-60E-BDL]
DataSheet FortiGate
     
ราคาปกติ   42,200.00
ราคาพิเศษ   26,500.00
รวมภาษี   28,355.00
ลดไป   37.20 %
POINT   530.00
Performance
- IPS Throughput 2 400 Mbps
- NGFW Throughput 2, 4 250 Mbps
- Threat Protection Throughput 2, 5 200 Mbp
- Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) 3 / 3 / 3 Gbps
- Firewall Latency (64 byte UDP packets) 3 μs
- Firewall Throughput (Packets Per Second) 4.5 Mpps
Interface Hardware
- GE RJ45 WAN 2 / DMZ Ports 1 Ports
- GE RJ45 Internal Ports 7 Ports
- USB Ports x 1
- Console (RJ45) x 1

Include
[FTN-FG-60E-BDL] 1 Year Fortigate 60E 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle
[FG-SPE-12N] 1 Year Local P&E Support for Small Model
ไม่รวมค่า ติดตั้ง
More Info Customize & Buy
  FortiGate 60F Firewall [P/N FG-60F-BDL-950-12]
DataSheet FortiGate
     
ราคาปกติ   43,644.00
ราคาพิเศษ   29,900.00
รวมภาษี   31,993.00
ลดไป   31.49 %
POINT   598.00
1 1 0 6
FortiGate 60F Firewall
Performance
- IPS Throughput 2 : 1.4 Gbps
- NGFW Throughput 2, 4 : 1 Gbps
- Threat Protection Throughput 2, 5 : 700 Mbps
- Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) : 10/10/6 Gbps
- Firewall Latency (64 byte UDP packets) : 4 μs
- Firewall Throughput (Packets Per Second) : 9 Mpps
Interface Hardware
- GE RJ45 WAN / DMZ Ports : 2/1
- GE RJ45 Internal Ports : 7
- GE RJ45 FortiLink Ports : 2
- USB Ports : 1
- Console (RJ45) : 1

Include
1Yr Hardware plus 24x7 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
ไม่รวมค่า ติดตั้ง
More Info Customize & Buy
  FortiGate 51E Firewall [P/N FG-51E-BDL-950-12]
DataSheet FortiGate
     
ราคาปกติ   45,790.00
ราคาพิเศษ   32,500.00
รวมภาษี   34,775.00
ลดไป   29.02 %
POINT   650.00
FortiGate 51E Firewall
Performance
- IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) 1 : 800 / 270 Mbps
- SSL Inspection Throughput 2 : 250 Mbps
- NGFW Throughput 4 : 220 Mbps
- Threat Protection Throughput 5 : 160 Mbps
- Firewall Throughput : 2.5 Gbps
- Firewall Latency 64 byte UDP packets) : 180 μs
- Firewall Throughput (Packets Per Second) : 375 Kpps
Interface Hardware
- GE RJ45 Switch Ports : 5
- GE RJ45 WAN Ports : 2
- USB Ports 1
- Console (RJ45) : 1
Internal Storage : 1 x 32GB SSD

Include
1Yr Hardware plus 24x7 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
ไม่รวมค่า ติดตั้ง
More Info Customize & Buy
  FortiGate 61E Firewall [P/N FG-61E-BDL-950-12]
DataSheet FortiGate
     
ราคาปกติ   48,310.00
ราคาพิเศษ   33,500.00
รวมภาษี   35,845.00
ลดไป   30.66 %
POINT   670.00
FortiGate 61E Firewall
Performance
- IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) 1 : 1,400 / 350 Mbps
- SSL Inspection Throughput 2 : 340 Mbps
- NGFW Throughput 4 : 250 Mbps
- Threat Protection Throughput 5 : 180 Mbps
- Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) : 3 / 3 / 3 Gbps
- Firewall Latency (64 byte UDP packets) : 3 μs
- Firewall Throughput (Packets Per Second) : 4.5 Mpps
Interface Hardware
- GE RJ45 WAN Ports : 2
- GE RJ45 Internal Ports : 7
- GE RJ45 DMZ Ports : 1
- USB Ports : 1
- Console (RJ45) : 1
- Internal Storage : 128 GB

Include
1Yr Hardware plus 24x7 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
ไม่รวมค่า ติดตั้ง
More Info Customize & Buy
  FortiGate 61F Firewall [P/N FG-61F-BDL-950-12]
DataSheet FortiGate
     
ราคาปกติ   54,850.00
ราคาพิเศษ   37,700.00
รวมภาษี   40,339.00
ลดไป   31.27 %
POINT   754.00
FortiGate 61F Firewall
Performance
- IPS Throughput 2 : 1.4 Gbps
- NGFW Throughput 2, 4 : 1 Gbps
- Threat Protection Throughput 2, 5 : 700 Mbps
- Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) : 10/10/6 Gbps
- Firewall Latency (64 byte UDP packets) : 4 μs
- Firewall Throughput (Packets Per Second) : 9 Mpps
Interface Hardware
- GE RJ45 WAN / DMZ Ports : 2/1
- GE RJ45 Internal Ports : 7
- GE RJ45 FortiLink Ports : 2
- USB Ports : 1
- Console (RJ45) : 1
- Internal Storage : 1 x 128 GB SSD

Include
1Yr Hardware plus 24x7 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
ไม่รวมค่า ติดตั้ง
More Info Customize & Buy
  FortiGate 80E Firewall [P/N FG-80E-BDL-950-12]
DataSheet FortiGate
     
ราคาปกติ   56,915.00
ราคาพิเศษ   38,800.00
รวมภาษี   41,516.00
ลดไป   31.83 %
POINT   776.00
FortiGate 80E Firewall
Performance
- IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) 1 : 1.5 Gbps / 450 Mbps
- NGFW Throughput 4 : 360 Mbps
- Threat Protection Throughput 5 : 250 Mbps
- Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) : 4 / 4 / 4 Gbps
- Firewall Latency (64 byte UDP packets) : 3 μs
- Firewall Throughput (Packets Per Second) : 6 Mpps
Interface Hardware
- GE RJ45/SFP Shared Media Pairs : 2
- GE RJ45 PoE/+ Ports : 12
- GE RJ45 DMZ/HA Ports : 2
- USB Ports : 1
- Console (RJ45) : 1

Include
1Yr Hardware plus 24x7 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
ไม่รวมค่า ติดตั้ง
More Info Customize & Buy
  FortiGate 80F Firewall [P/N FG-80F/FC-10-0080F-950-02-12]
DataSheet FortiGate
     
ราคาปกติ   55,800.00
ราคาพิเศษ   53,000.00
รวมภาษี   56,710.00
ลดไป   5.02 %
POINT   1,060.00
FortiGate 80F Firewall
Performance
- IPS Throughput 2 : 1.4 Gbps
- NGFW Throughput 2, 4 : 1 Gbps
- Threat Protection Throughput 2, 5 : 900 Mbps
- Firewall Latency (64 byte UDP packets) : 3.23 μs
- Firewall Throughput (Packets Per Second) : 10.5 Mpps
- Concurrent Sessions (TCP) : 1.5 Million
- New Sessions/Second (TCP) : 45,000
- Firewall Policies : 5,000
- IPsec VPN Throughput (512 byte) 1 : 6.5 Gbps
- Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels : 200
- Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels : 2,500

Interfaces
- 2x GE RJ45/SFP Shared Media Ports
- 1x Bypass GE RJ45 Port Pair
(WAN1 and Port1, default configuration)
- 6x GE RJ45 Ports
- 2x GE RJ45 FortiLink Ports

MA 1 Year
ไม่รวมค่า ติดตั้ง
More Info Customize & Buy
  FortiGate 81E Firewall [P/N FG-81E-BDL-950-12]
DataSheet FortiGate
     
ราคาปกติ   74,018.00
ราคาพิเศษ   64,000.00
รวมภาษี   68,480.00
ลดไป   13.53 %
POINT   1,280.00
FortiGate 81E Firewall
Performance
- IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) 1 : 1.5 Gbps / 450 Mbps
- NGFW Throughput 4 : 360 Mbps
- Threat Protection Throughput 5 : 250 Mbps
- Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) : 4 / 4 / 4 Gbps
- Firewall Latency (64 byte UDP packets) : 3 μs
- Firewall Throughput (Packets Per Second) : 6 Mpps
Interface Hardware
- GE RJ45/SFP Shared Media Pairs : 2
- GE RJ45 PoE/+ Ports : 12
- GE RJ45 DMZ/HA Ports : 2
- USB Ports : 1
- Console (RJ45) : 1
- Internal Storage : 1 x 128GB SSD

Include
1Yr Hardware plus 24x7 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
ไม่รวมค่า ติดตั้ง
More Info Customize & Buy
  FortiGate 100E Firewall [P/N FG-100E-BDL]
DataSheet FortiGate
     
ราคาปกติ   120,700.00
ราคาพิเศษ   77,000.00
รวมภาษี   82,390.00
ลดไป   36.21 %
POINT   1,540.00
Performance
- IPS Throughput 500 Mbps
- NGFW Throughput 360 Mbps
- Threat Protection Throughput 250 Mbps
- Firewall Latency (64 byte UDP packets) 3 μs
- Firewall Throughput (Packets Per Second) 6.6 Mpps
- Concurrent Sessions (TCP) 2 Million
- New Sessions/Second (TCP) 30,000
- Firewall Policies 10,000
- IPsec VPN Throughput (512 byte packets) 4 Gbps
- Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000
- Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 10,000

Interface Hardware
- USB Port
- Console Port
- 2 x GE RJ45 MGMT/DMZ Ports
- 2 x GE RJ45 WAN Ports
- 2 x GE RJ45 HA Ports
- 14 x GE RJ45 Ports

Include [FG-MPE-12N] 1 Year Local P&E Support for Middle Model
ไม่รวมค่า ติดตั้ง
More Info Customize & Buy
  FortiGate 100F Firewall [P/N FG-100F/FC-10-F100F-950-02-12]
DataSheet FortiGate
     
ราคาปกติ   154,000.00
ราคาพิเศษ   110,000.00
รวมภาษี   117,700.00
ลดไป   28.57 %
POINT   2,200.00
FortiGate 100F Firewall
Performance
- IPS Throughput 2 : 2.6 Gbps
- NGFW Throughput 2, 4 : 1.6 Gbps
- Threat Protection Throughput 2, 5 : 1 Gbps
- Firewall Latency (64 byte UDP packets) : 4.97 μs
- Firewall Throughput (Packets Per Second) : 15 Mpps
- Concurrent Sessions (TCP) : 1.5 Million
- New Sessions/Second (TCP) : 56,000
- Firewall Policies : 10,000
- IPsec VPN Throughput (512 byte) 1 : 11.5 Gbps
- Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels : 2,500
- Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels : 16,000

Interfaces
- 1x USB Port
- 1x Console Port
- 2x GE RJ45 MGMT/DMZ Ports
- 2x GE RJ45 WAN Ports
- 2x GE RJ45 HA Ports
- 12x GE RJ45 Ports
- 2x 10 GE SFP+ FortiLink Slots
- 4x GE SFP Slots
- 4x GE RJ45/SFP Shared Media Pairs

MA 1 Year
ไม่รวมค่า ติดตั้ง
More Info Customize & Buy
  FortiGate 101E Firewall [P/N FG-101E-BDL-950-12]
DataSheet FortiGate
     
ราคาปกติ   169,065.00
ราคาพิเศษ   116,000.00
รวมภาษี   124,120.00
ลดไป   31.39 %
POINT   2,320.00
FortiGate 101E Firewall
Performance
- IPS Throughput 500 Mbps
- NGFW Throughput 360 Mbps
- Threat Protection Throughput 250 Mbps
- Firewall Latency (64 byte UDP packets) 3 μs
- Firewall Throughput (Packets Per Second) 6.6 Mpps
- Concurrent Sessions (TCP) 2 Million
- New Sessions/Second (TCP) 30,000
- Firewall Policies 10,000
- IPsec VPN Throughput (512 byte packets) 4 Gbps
- Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000
- Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 10,000
- Internal Storage 1x 480 GB SSD

Interface Hardware
- USB Port
- Console Port
- 2 x GE RJ45 MGMT/DMZ Ports
- 2 x GE RJ45 WAN Ports
- 2 x GE RJ45 HA Ports
- 14 x GE RJ45 Ports

Include : 1Yr Hardware plus 24x7 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
ไม่รวมค่า ติดตั้ง
More Info Customize & Buy
  FortiGate 200E Firewall [P/N FG-200E-BDL]
DataSheet FortiGate
     
ราคาปกติ   218,200.00
ราคาพิเศษ   125,000.00
รวมภาษี   133,750.00
ลดไป   42.71 %
POINT   2,500.00
Performance
- IPS Throughput 2.2 Gbps
- NGFW Throughput 1.8 Gbps
- Threat Protection Throughput 1.2 Gbps
- Firewall Latency (64 byte UDP packets) 3 μs
- Firewall Throughput (Packets Per Second) 13.5 Mpps
- Concurrent Sessions (TCP) 2 Million
- New Sessions/Second (TCP) 135,000
- Firewall Policies 10,000
- IPsec VPN Throughput (512 byte packets) 7.2 Gbps
- Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000
- Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 10,000

Interface Hardware
- USB Port
- Console Port
- 2 x GE RJ45 Management/HA Ports
- 2 x GE RJ45 WAN Ports
- 4 x GE SFP Slots
- 14 x GE RJ45 Ports

รวมบริการทางโทรศัพท์ & อีเมล์ 8 x 5 Office Time

บริการเสริมมีดังต่อไปนี้ (บริการ On-Demand)
- บริการติดตั้ง 16,900 บาท (กรุงเทพฯ)
- Onsite Service 8 x 5 ได้ 2 incident ต่อปี ราคา 19,900 บาท
- Onsite Service 24 x 7 ได้ 2 incident ต่อปี ราคา 28,900 บาท
- Onsite Service 8 x 5 ได้ 4 incident ต่อปี ราคา 38,000 บาท
- Onsite Service 24 x 7 ได้ 4 incident ต่อปี ราคา 57,900 บาท
* หมายเหตุ : คำว่า 1 incident คือ หนึ่ง JOB งาน ซึ่งไม่เกี่ยวกับจำนวนครั้งที่เข้าไป onsite
- บริการ Advance Replace หากเสียไม่ Onsite 8 x 5 Office Time ราคา 6,900 บาท (กรุงเทพฯ)
- บริการ Advance Replace หากเสียไม่ Onsite 24 x 7 ราคา 9,600 บาท (กรุงเทพฯ)
More Info Customize & Buy
  FortiGate 101F Firewall [P/N FG-101F-BDL-950-12]
DataSheet FortiGate
     
ราคาปกติ   226,000.00
ราคาพิเศษ   160,500.00
รวมภาษี   171,735.00
ลดไป   28.98 %
POINT   3,210.00
FortiGate 101F Firewall
Performance
- IPS Throughput 2 : 2.6 Gbps
- NGFW Throughput 2, 4 : 1.6 Gbps
- Threat Protection Throughput 2, 5 : 1 Gbps
- Firewall Latency (64 byte UDP packets) : 4.97 μs
- Firewall Throughput (Packets Per Second) : 15 Mpps
- Concurrent Sessions (TCP) : 1.5 Million
- New Sessions/Second (TCP) : 56,000
- Firewall Policies : 10,000
- IPsec VPN Throughput (512 byte) 1 : 11.5 Gbps
- Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels : 2,500
- Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels : 16,000
- Internal Storage 1x 480 GB SSD

Interfaces
- 1x USB Port
- 1x Console Port
- 2x GE RJ45 MGMT/DMZ Ports
- 2x GE RJ45 WAN Ports
- 2x GE RJ45 HA Ports
- 12x GE RJ45 Ports
- 2x 10 GE SFP+ FortiLink Slots
- 4x GE SFP Slots
- 4x GE RJ45/SFP Shared Media Pairs

Include
1Yr Hardware plus 24x7 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
ไม่รวมค่า ติดตั้ง
More Info Customize & Buy
  FortiGate 200F Firewall [P/N FG-200F-BDL-950-12]
DataSheet FortiGate
     
ราคาปกติ   239,906.00
ราคาพิเศษ   177,400.00
รวมภาษี   189,818.00
ลดไป   26.05 %
POINT   3,548.00
FortiGate 200F Firewall
Performance
- IPS Throughput 5 Gbps
- NGFW Throughput 3.5 Gbps
- Threat Protection Throughput 3 Gbps
- Firewall Latency (64 byte UDP packets) 4.78 μs
- Firewall Throughput (Packets Per Second) 16.5 Mpps
- Concurrent Sessions (TCP) 3 Million
- New Sessions/Second (TCP) 280,000
- Firewall Policies 10,000
- IPsec VPN Throughput (512 byte packets) 13 Gbps
- Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,500
- Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 16,000

Interfaces
- 2x GE RJ45 HA / MGMT Ports
- 16x GE RJ45 Ports
- 2x 10 GE SFP+ Slots
- 2x 10 GE SFP+ FortiLink Slots
- 8x GE SFP Slots

Include
1Yr Hardware plus 24x7 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
ไม่รวมค่า ติดตั้ง
More Info Customize & Buy
  FortiGate 201E Firewall [P/N FG-201E-BDL-950-12]
DataSheet FortiGate
     
ราคาปกติ   258,411.00
ราคาพิเศษ   211,000.00
รวมภาษี   225,770.00
ลดไป   18.35 %
POINT   4,220.00
FortiGate 201E Firewall
Performance
- IPS Throughput 2.2 Gbps
- NGFW Throughput 1.8 Gbps
- Threat Protection Throughput 1.2 Gbps
- Firewall Latency (64 byte UDP packets) 3 μs
- Firewall Throughput (Packets Per Second) 13.5 Mpps
- Concurrent Sessions (TCP) 2 Million
- New Sessions/Second (TCP) 135,000
- Firewall Policies 10,000
- IPsec VPN Throughput (512 byte packets) 7.2 Gbps
- Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 2,000
- Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 10,000
- Internal Storage : 1 x 480GB SSD

Interface Hardware
- USB Port
- Console Port
- 2 x GE RJ45 Management/HA Ports
- 2 x GE RJ45 WAN Ports
- 4 x GE SFP Slots
- 14 x GE RJ45 Ports

Include
1Yr Hardware plus 24x7 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
ไม่รวมค่า ติดตั้ง
More Info Customize & Buy
  FortiGate 201F Firewall [P/N FG-201F/FC-10-F201F-950-02-12]
DataSheet FortiGate
     
ราคาปกติ   301,500.00
ราคาพิเศษ   285,000.00
รวมภาษี   304,950.00
ลดไป   5.47 %
POINT   5,700.00
FortiGate 201F Firewall
Performance
- IPS Throughput 2 : 5 Gbps
- NGFW Throughput 2, 4 : 3.5 Gbps
- Threat Protection Throughput 2, 5 : 3 Gbps
- Firewall Latency (64 byte UDP packets) : 4.78 μs
- Firewall Throughput (Packets Per Second) : 16.5 Mpps
- Concurrent Sessions (TCP) : 3 Million
- New Sessions/Second (TCP) : 280,000
- Firewall Policies : 10,000
- IPsec VPN Throughput (512 byte) 1 : 13 Gbps
- Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels : 2,500
- Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels : 16,000
- Internal Storage : 1 x 480GB SSD

Interfaces
- 2x GE RJ45 HA / MGMT Ports
- 16x GE RJ45 Ports
- 2x 10 GE SFP+ Slots
- 2x 10 GE SFP+ FortiLink Slots
- 8x GE SFP Slots

MA 1 Year
ไม่รวมค่า ติดตั้ง
More Info Customize & Buy
 
Home Product Service Solution Partner / Affiliate Support About Us Community
Privacy Policy Terms of Service Copyright/IP Policy