สนใจสินค้า

DELL EMC PowerEdge R7515 (SNSR751582)
*กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างให้ครบถ้วน
Product: DELL EMC PowerEdge R7515 (SNSR751582)
ราคา: 139,990.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%: 9,799.30 บาท
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม: 149,789.30 บาท
ผ่อนชำระทั้งสิ้น 6 เดือน: 27,212.00 บาท/เดือน (x6)
ชื่อ*:
เบอร์โทรศัพท์*:
ชื่อบริษัท*:
อีเมล*: