สนใจสินค้า

DELL EMC PowerEdge T350 (SNST350D)
*กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างให้ครบถ้วน
Product: DELL EMC PowerEdge T350 (SNST350D)
ราคา: 76,990.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%: 5,389.30 บาท
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม: 82,379.30 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี: 2,140.00 บาท
ผ่อนชำระทั้งสิ้น 6 เดือน: 14,966.00 บาท/เดือน (x6)
ชื่อ*:
เบอร์โทรศัพท์*:
ชื่อบริษัท*:
อีเมล*: