สนใจสินค้า

DELL EMC PowerEdge R6525 (SNSR6525A)
*กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างให้ครบถ้วน
Product: DELL EMC PowerEdge R6525 (SNSR6525A)
ราคา: 194,900.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%: 13,643.00 บาท
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม: 208,543.00 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี: 2,140.00 บาท
ผ่อนชำระทั้งสิ้น 6 เดือน: 37,886.00 บาท/เดือน (x6)
ชื่อ*:
เบอร์โทรศัพท์*:
ชื่อบริษัท*:
อีเมล*: