สนใจสินค้า

DELL EMC PowerEdge R550 (SNSR55011)
*กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างให้ครบถ้วน
Product: DELL EMC PowerEdge R550 (SNSR55011)
ราคา: 125,800.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%: 8,806.00 บาท
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม: 134,606.00 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี: 2,140.00 บาท
ผ่อนชำระทั้งสิ้น 6 เดือน: 24,454.00 บาท/เดือน (x6)
ชื่อ*:
เบอร์โทรศัพท์*:
ชื่อบริษัท*:
อีเมล*: