สนใจสินค้า

HPE ProLiant DL380 Gen10 (P23465-B21)
*กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างให้ครบถ้วน
Product: HPE ProLiant DL380 Gen10 (P23465-B21)
ราคา: 95,900.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%: 6,713.00 บาท
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม: 102,613.00 บาท
ผ่อนชำระทั้งสิ้น 6 เดือน: 18,642.00 บาท/เดือน (x6)
ชื่อ*:
เบอร์โทรศัพท์*:
ชื่อบริษัท*:
อีเมล*: