สนใจสินค้า

HPE ProLiant DL360 Gen10 (P19779-B21)
*กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างให้ครบถ้วน
Product: HPE ProLiant DL360 Gen10 (P19779-B21)
ราคา: 74,500.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%: 5,215.00 บาท
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม: 79,715.00 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี: 2,140.00 บาท
ผ่อนชำระทั้งสิ้น 6 เดือน: 14,482.00 บาท/เดือน (x6)
ชื่อ*:
เบอร์โทรศัพท์*:
ชื่อบริษัท*:
อีเมล*: