สนใจสินค้า

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (7Z71SSPR00)
*กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างให้ครบถ้วน
Product: Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (7Z71SSPR00)
ราคา: 107,900.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%: 7,553.00 บาท
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม: 115,453.00 บาท
ผ่อนชำระทั้งสิ้น 6 เดือน: 20,974.00 บาท/เดือน (x6)
ชื่อ*:
เบอร์โทรศัพท์*:
ชื่อบริษัท*:
อีเมล*: