สนใจสินค้า

Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10S3J500)
*กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างให้ครบถ้วน
Product: Lenovo ThinkSystem ST550 (7X10S3J500)
ราคา: 95,990.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%: 6,719.30 บาท
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม: 102,709.30 บาท
ผ่อนชำระทั้งสิ้น 6 เดือน: 18,659.00 บาท/เดือน (x6)
ชื่อ*:
เบอร์โทรศัพท์*:
ชื่อบริษัท*:
อีเมล*: