สนใจสินค้า

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08SQA600)
*กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างให้ครบถ้วน
Product: Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08SQA600)
ราคา: 155,990.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%: 10,919.30 บาท
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม: 166,909.30 บาท
ผ่อนชำระทั้งสิ้น 6 เดือน: 30,322.00 บาท/เดือน (x6)
ชื่อ*:
เบอร์โทรศัพท์*:
ชื่อบริษัท*:
อีเมล*: