สนใจสินค้า

Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08SQA600)
*กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างให้ครบถ้วน
Product: Lenovo ThinkSystem SR530 (7X08SQA600)
ราคา: 147,990.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%: 10,359.30 บาท
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม: 158,349.30 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี: 2,140.00 บาท
ผ่อนชำระทั้งสิ้น 6 เดือน: 28,767.00 บาท/เดือน (x6)
ชื่อ*:
เบอร์โทรศัพท์*:
ชื่อบริษัท*:
อีเมล*: