สนใจสินค้า

Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04SXJ800)
*กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างให้ครบถ้วน
Product: Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04SXJ800)
ราคา: 75,900.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%: 5,313.00 บาท
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม: 81,213.00 บาท
ผ่อนชำระทั้งสิ้น 6 เดือน: 14,754.00 บาท/เดือน (x6)
ชื่อ*:
เบอร์โทรศัพท์*:
ชื่อบริษัท*:
อีเมล*: