สนใจสินค้า

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JS01C00)
*กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างให้ครบถ้วน
Product: Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (7D8JS01C00)
ราคา: 19,500.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%: 1,365.00 บาท
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม: 20,865.00 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี: 2,140.00 บาท
ผ่อนชำระทั้งสิ้น 6 เดือน: 3,791.00 บาท/เดือน (x6)
ชื่อ*:
เบอร์โทรศัพท์*:
ชื่อบริษัท*:
อีเมล*: