สนใจสินค้า

Lenovo ThinkSystem SR250 V2-25 (7D7QS02J00)
*กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างให้ครบถ้วน
Product: Lenovo ThinkSystem SR250 V2-25 (7D7QS02J00)
ราคา: 52,900.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%: 3,703.00 บาท
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม: 56,603.00 บาท
ผ่อนชำระทั้งสิ้น 6 เดือน: 10,283.00 บาท/เดือน (x6)
ชื่อ*:
เบอร์โทรศัพท์*:
ชื่อบริษัท*:
อีเมล*: