สนใจสินค้า

Lenovo ThinkSystem SR645 (7D2XS4KH00)
*กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างให้ครบถ้วน
Product: Lenovo ThinkSystem SR645 (7D2XS4KH00)
ราคา: 175,500.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%: 12,285.00 บาท
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม: 187,785.00 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี: 2,140.00 บาท
ผ่อนชำระทั้งสิ้น 6 เดือน: 34,115.00 บาท/เดือน (x6)
ชื่อ*:
เบอร์โทรศัพท์*:
ชื่อบริษัท*:
อีเมล*: